Thursday 21st September 2017
  • #
  • #
  • #
  • #
Ком бардоштан

1.Паёмбари Худо (с): Коми навзод бо оби гарм бардошта мешавад. 2.Муснади Абўяъло ба нақл аз Абўмўсо: Барои ман писар зода шуд. Ўро назди Паёмбари Худо (с) бурдам. Ўро Иброҳим номид ва коми ўро бо хурмо бардошту дуо кард, ки мояи баракат бошад ва ўро ба ман баргардонд. 3.Саҳеҳи Муслим ба Нақл аз Оиша (р): Ҳангоме […]

Ғусл додани навзод

Азону иқома гуфтан дар гўши навзод Паёмбари Худо (с): Ҳар кас соҳиби фарзанд шавад ва дар гўши рости ў азону дар гўши чапаш иқома гўяд, умми сибён[1] ба ў зиён нарасонад. Паёмбари Худо (с): Барои ҳар кас фарзанде зода шавад, бояд дар гўши рости ў азону дар гўши чапаш иқома бигўяд, зеро мояи эминӣ аз […]

Бузургдошти таваллуд

Қуръон Ва дуруд бар ў, рўзе ки зода шуд ва рўзе ки мемирад ва рўзе ки зинда барангехта мешавад![1] Ва салом бар ман рўзе ки зода шудам ва рўзе ки мемирам ва рўзе ки зинда барангехта мешавам![2] Ҳадис Имом Боқир (а): Эй фарзанди рўзҳои сегона: он рўз, ки дар он зода шудӣ, он рўз, ки […]

Ҳуқуқи навзод

Даромад Баррасии раҳнамудҳои пешвоёни Ислом дар бораи ҳуқуқи навзод, нишон медиҳад, ки кўдак дар оғози таваллуд ҳашт ҳақ бар хонаводаи худ дорад. ин ҳуқуқ иборатанд аз: 1. Бузургдошти таваллуд Рўзе, ки Худованди Мутаол неъмате ба инсон иноят кунад, «ид»[1] аст ва фархундаву муборак. Навзод неъмати бузурге барои хонавода аст ва ҷашни таваллуд дар ҳақиқат ҷашни […]

Таъсири ҳолатҳо ва замонҳо дар инъиқод нутфа

Паёмбари Худо (с): Нописанд аст, ки мард дар ҳоли эҳтилом ба ҳамсари худ дарояд, то он ки аз ҷанобате, ки дидааст ғусл кунад, ки агар дар ҷанобат чунин карду фарзанди маҷнун зода шуд, ҷуз худро набояд сарзаниш кунад. Паёмбари Худо (с): Ҳаргоҳ касе аз шумо ба ҳамсараш даромад, бояд худро бипўшонад, зеро агар напўшонад, фариштагон […]

Баракатҳои дуо ҳангоми омезиш

Паёмбари Худо (с): Огоҳ бошед, агар касе ҳангоме ки ба ҳамсараш медарояд, бигўяд: «Ба номи Худо, бор Илоҳо! Шайтонро аз ман дур соз ва шайтонро аз он чӣ рўзии мо кардаӣ дур соз» ва сипас дар ин омезиш фарзанде миёни онон муқаддар ва ё қатъӣ шавад, шайтон ҳаргиз ба ў зиён намерасонад. Паёмбари Худо (с): […]

Зиёни омезиш бо ҳоиз

Қуръон Аз ту дар бораи ҳайз мепурсанд. Бигў барои онон ранҷе аст. Пас ҳангоми ҳайз аз онон канора бигиреду бо онон наздикӣ накунед, то пок шаванд ва чун худро пок карданд, он гуна ки Худованд ба шумо фармудааст, ба онон дароед. Бетардид Худованд тавбакунандагонро дўст дорад ва покизагонро низ дўст дорад.[1] Ҳадис 1.Паёмбари Худо (с): […]

Паёмадҳои нопокии вилодат

Қуръон Ва дар амволу авлоди онон шарик шав.[1] Ҳадис 1.Паёмбари Худо (с): Хушахлоқӣ ҷуз аз фарзанди ҳайз ва ё фарзанди зино ситонда намешавад. 2.Паёмбари Худо (с) ба Алӣ (а): Ҷуз ин се гурўҳ, касе шуморо душман намедорад: зинозода, мунофиқ ва касе ки модараш дар ҳоли ҳайз бордор шуда бошад. 3.Канз-ул-уммол ба нақл аз Абўҳурайра: Паёмбари […]

Паёмадҳои покии вилодат

1. ба нақл аз Ҳусайн ибни Зайд аз Имом Содиқ (а) аз падаронаш (а): Паёмбари Худо (с) фармуд: Ҳар кас мо Аҳли Байтро дўст дорад, бояд Худовандро бар нахустин неъмат ситоиш кунад. Гуфта шуд: Нахустин неъмат чист? Фармуд: Покии вилодат. Моро дўст намедорад, магар касе ки вилодаташ пок бошад ва моро душман намедорад, магар касе […]

Хўроки падару модар

Таъсири таоми зоу дар навзод 1.Имом Алӣ (а): Паёмбари Худо (с) фармуд: «Рутаб бояд нахустин чизе бошад, ки зоу мехўрад, зеро Худованди Мутаол ба Марям (а) пас аз таваллуди Масеҳ (а) фармуд: “Ва танаи дарахти хурморо ба сўи худ такон деҳ, бар ту хурмои тоза фурў мерезад”».[1] Гуфта шуд: Эй Паёмбари Худо! Агар вақти рутаб […]

Page 1 of 612345...Last »